Protocol Coronavirus

Informatie voor bezoekers van sporthal de Oosterbliek

Laatste update 14-10-2020

Door de nieuwe maatregelen, zijn alle competities wederom (tijdelijk) gestaakt. Ook de trainingen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn tijdelijk stilgelegd.

Voor meer informatie, zie ook: https://www.volleybal.nl/nieuws/competitie_stilgelegd.

In onderstaande afbeelding staand de overige (nog steeds geldende) maatregelen samengevat.

 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regel voor toeschouwers en mogen wel blijven kijken naar de wedstrijd. Dit geldt niet voor de thuiswedstrijden, ouders die hun kind richting het sportcomplex brengen, worden gezien als toeschouwer en mogen dus niet blijven kijken.

Voor iedereen geldt:
Desinfecteer handen bij binnenkomst en volg looproutes en aanwijzingen op de hele locatie.
Ons ventilatiesysteem voldoet aan de eisen; wij zetten dus geen extra deuren open.

Kleedkamers

 • De kleedkamers zijn geopend en douchen is toegestaan.
  Het verzoek is echter om in sportkleding naar de sporthal te komen en thuis te douchen.
  Dit geldt ook voor jeugdteams.
  De kleedkamercapaciteit is beperkt, omdat er max. 8 personen van 18 jaar en ouder per kleedkamer mogen en in de kleedkamers/douches de afstandsregels gehanteerd moeten worden.
 • Vul je bidon thuis. Uiteraard is bijvullen mogelijk.

Wedstrijden

 • Voor personen van 18 jaar en ouder is de regel dat wanneer je niet (meer) in het veld staat, er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
  Dit geldt dus ook in kleedkamers, op de tribune en naast het veld.
 • Schud geen handen en vermijd ander ‘onnodig’ fysiek contact zoals high fives of knuffels.
 • Begroeten van de tegenstander en scheidsrechter gaat zonder handen schudden. Wens elkaar langs het net lopend een prettige wedstrijd.
 • Vermijd hard stemgebruik: het zingen of roepen van liedjes of yells is niet toegestaan. Het bescheiden vieren van een punt wel.
 • Zorg dat de (sport)materialen door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden.
 • Bezoekende teams hoeven geen eigen volleyballen mee te nemen. De volleyballen van het thuisspelende team worden gebruikt.
 • Bij het ingang van de sporthal staat desinfecterende handgel en in de zaal desinfectans voor materiaal. Maak materiaal zoals tafel, bank of scheidsrechtersstoel voor gebruik schoon. Dit wordt door teams/scheidsrechter zelf geregeld.
 • Zorg ervoor dat het digitale wedstrijdformulier van de wedstrijd zo veel mogelijk vooraf thuis al is ingevuld met de aanwezige spelers/begeleiding.
 • Desinfecteer je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet/telefoon.
 • Neem als team eventueel een eigen handdoek mee voor het drogen van de vloer.
 • Neem (op afstand) plaats op de tribune bij het speelveld als de voorgaande wedstrijd nog niet is afgelopen.
 • Bezoekende teams vragen we om alleen met de nodige begeleiding te komen.
 • Noodzakelijke chauffeurs van jeugdteams kunnen plaatsnemen op de tribune of in het Sportcafé.
 • Ook thuispubliek kunnen we slechts beperkt toelaten, omdat wachtende teams als toeschouwers meetellen en er maximaal 100 toeschouwers aanwezig mogen zijn in de sporthal.
 • Neem geen kinderen mee naar de accommodatie.
 • Houd je aan de aangegeven zitplaatsen.

Bij overtreden van de regels of het bereiken van het maximum aantal toeschouwers kan (verdere) toegang tot de accommodatie geweigerd worden.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Blijf thuis als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden:

 • Blijf ook thuis als je een test hebt laten doen en je wacht op de uitslag
 • We stellen het op prijs als je ons informeert als je test positief is en je onze accommodatie/club hebt bezocht
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Kom niet onnodig vroeg naar de sporthal en verlaat kleedkamers en sporthal na afloop zo spoedig mogelijk.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was vaak en goed je handen (min. 20 seconden) met water en zeep.
  In ieder geval voor en na het sporten en na toiletbezoek.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Gebruik alleen je eigen spullen zoals eigen handdoek en vul je bidon thuis.
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.
 • Vermijd hard stemgebruik
 • Het zingen of roepen van liedjes of yells is niet toegestaan

Afstandsregels

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar
  een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. Behalve kinderen t/m 12 jaar mag er niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je 13,14,15,16,17 dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je 12 jaar of jonger dan hoef je tot niemand afstand te houden en iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.

Tijdens het sporten gelden deze afstandsregels niet als het de sportbeoefening in de weg staat.

Gebruik binnensportaccommodatie Oosterbliek

Sporters

 • Personen van 18 jaar en ouder houden voor en na het sporten afstand.
  Dit geldt dus ook voor wisselspelers en in de kleedkamers.
 • Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de accommodatie zodat je de kleedkamer voor je wedstrijd niet of zo kort mogelijk gebruikt i.v.m. het maximum van 8 personen per kleedkamer (m.u.v. jeugd <18).
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Gebruik een eigen handdoek om af te drogen.
 • Gebruik de aanwezige desinfectiemiddelen om indien gewenst banken en overige materialen voor gebruik en bij wisseling van speelveld te reinigen.
 • De trainer/coach wordt gevraagd om bij te houden wie aanwezig is i.v.m. mogelijk contactonderzoek.
 • Zorg dat bij wedstrijden het Digitale Wedstrijdformulier volledig is ingevuld.
 • De trainer/coach ziet toe op naleving van dit protocol.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan
 • Ook op de tribune geldt dat personen van 18 jaar en ouder afstand houden.
  Wachtende teams tellen als toeschouwer. Het aantal plaatsen (max.100) is hierdoor zeer beperkt.
 • Zitplaatsen zijn gemarkeerd. Blijf zoveel mogelijk op 1 plaats zitten.
 • Wachtende teams nemen plaats op de tribune
 • Communiceer eventuele aandachts- en verbeterpunten.

Overige sporthalbezoekers

 • Voor alle personen van 18 jaar en ouder geldt 1,5 meter houden afstand (uitzondering geldt alleen tijdens het sporten).
 • Kom niet onnodig naar de accommodatie.
 • Bezoekende teams vragen we om alleen met de nodige begeleiding te komen.
 • Noodzakelijke chauffeurs van jeugdteams kunnen plaatsnemen op de tribune of in het Sportcafé.
 • Thuispubliek kunnen we slechts beperkt toelaten, omdat wachtende teams als toeschouwers meetellen en er maximaal 100 toeschouwers aanwezig mogen zijn in de sporthal.
 • Neem geen kinderen mee naar de accommodatie.
 • Houd je aan de tribuneregels.

Bij overtreden van de regels of het bereiken van het maximum aantal toeschouwers kan (verdere) toegang tot de accommodatie geweigerd worden.

 • Bij volledige openstelling van het Sportcafé geldt een maximum van 30 bezoekers.
 • Vanwege de beperkte ruimte is op wedstrijddagen teamoverleg in het Sportcafé niet/beperkt mogelijk.
  Voor overige dagen geldt dat dit na reserveren en bij voldoende beschikbare ruimte mogelijk is.

Uitwedstrijden:

 • Kijk voor je wedstrijd op de website van de betreffende vereniging welke regels er gelden bijvoorbeeld voor het gebruik van kleedkamers, toeschouwers en opening van horeca.
 • Over het algemeen geldt: kom zoveel mogelijk in je sportkleding en gebruik accommodatie en (indien geopend) kleedkamers zo kort mogelijk.
 • Volg de aanwijzingen bij de locatie. Niemand is blij met de beperkingen die gelden. Wees blij dat er gesport mag worden!
 • Verzamelen bij uitwedstrijden alleen buiten en niet voor de entree van de sporthal.
 • Ga naar uitwedstrijden alleen met het nodige aantal chauffeurs zodat er zo min mogelijk publiek mee gaat.
 • Het is toegestaan om met mensen uit verschillende huishoudens in één auto te zitten. Hier geldt dus een uitzondering voor de afstandsregels.
  Het RIVM adviseert mondkapjes te dragen in de auto als er mensen boven de 12 jaar uit verschillende huishoudens in de auto zitten.
  Overleg als (ouders van het) team hoe jullie hiermee omgaan en respecteer elkaars mening.
 • Als er ouders/verzorgers zijn die om gezondheidsredenen niet kunnen/willen rijden dan graag overleggen met de coach.
 • Voor de coach/aanvoerder geldt: zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.

Graag ons informeren als je coronatest positief is en je onze accommodatie/club hebt bezocht.