Skip to main content

Algemeen

Voor algemene vragen over de Meteoor en meer informatie over de trainingen, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Secretariaat De Meteoor
Cissy van Marxveldtstraat 30
4207MK Gorinchem

Aan-/afmeldingen en adreswijzigingen graag schriftelijk doorgeven aan het secretariaat en/of aan . Afmelding 1x per jaar vóór 30 april. Voor meer informatie, zie: https://www.de-meteoor.nl/lidmaatschap.

Bestuur & Functionarissen

Speellocaties

De Oosterbliek (primair)

Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60
4207 NC Gorinchem

Telefoon: 0183-629984

De Hoefslag

Hoefslag 9A
4205 NK Gorinchem

Telefoon: 0183-633197

Van Rappardhal

Wijnkoperstaat 5
4204 HA Gorinchem

Telefoon: 0183-665613