Algemeen

Voor algemene vragen over de Meteoor en meer informatie over de trainingen, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Secretariaat De Meteoor
Cissy van Marxveldtstraat 30
4207MK Gorinchem

Aan-/afmeldingen en adreswijzigingen graag schriftelijk doorgeven aan het secretariaat en/of aan . Afmelding 1x per jaar vóór 30 april. Voor meer informatie, zie: https://www.de-meteoor.nl/lidmaatschap.

Bestuur & Functionarissen

Speellocaties

De Oosterbliek (primair)

Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60
4207 NC Gorinchem

Telefoon: 0183-629984

De Hoefslag

Hoefslag 9A
4205 NK Gorinchem

Telefoon: 0183-633197

Van Rappardhal

Wijnkoperstaat 5
4204 HA Gorinchem

Telefoon: 0183-665613