Skip to main content

Over De Meteoor

Eerste Gorinchemse Volleybal Vereniging “De Meteoor” is sinds 1 september 1957 de gecombineerde volleybalvereniging in Gorinchem. De vereniging bestaat uit verschillende afdelingen (senioren, jeugd en recreanten) en kent een ledental dat schommelt rond de 175 leden.

De gehele vereniging traint op dinsdagavond in sporthal de Oosterbliek. De competitie spelende senioren- en jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag, veelal ook in sporthal de Oosterbliek. De recreanten spelen hun wedstijden op doordeweekse avonden (thuiswedstrijden op dinsdag) en dit gebeurt ook in sporthal de Oosterbliek of in de Hoefslag.

Teams

Jeugdbeleid

De jeugdafdeling is een belangrijk en groot onderdeel van onze vereniging. Om onze jeugd zo goed mogelijk te kunnen bedienen, wordt er gewerkt met een jeugdplan. Dit plan neemt een centrale plaats in binnen de jeugdafdeling, en geeft de leidraad aan voor het opleiden en trainen van onze jeugd.

Het jeugdplan geeft aan op welke wijze we voornemens zijn het jeugdvolleybal op een hoger plan te brengen binnen de Meteoor. Het technische beleid geeft richtlijnen aan om duidelijke afspraken te maken over zaken als:

 • spelopvatting
 • begeleiding
 • training
 • selectie van spelers
 • etc.

Belangrijk hierbij is dat de aandacht voor zowel prestatief als recreatief bezig zijn met het jeugdvolleybal aangepast wordt aan de leeftijd en het niveau van de spelers. Volleybal is een teamsport, maar ook de ontwikkeling van het jonge individu krijgt veel aandacht.

Het is belangrijk om als team op een zo hoog mogelijk niveau te volleyballen. Wij vragen dan ook aan alle volleyballers om de vereniging “De Meteoor” voorrang te geven op andere activiteiten, maar het mag duidelijk zijn dat schoolactiviteiten een hogere prioriteit hebben.

Daarnaast zal de uitwerking van het jeugdplan de continuïteit binnen de jeugdafdeling waarborgen en voor gestructureerde doorstroming van jeugdspelers naar de senioren zorgen. Voor de talentvolle spelers/speelsters bestaat er de mogelijkheid om aangemeld te worden voor de regionale training van de volleybalbond Nevobo.

Sociale veiligheid

De Meteoor wil voor jong en oud een sociaal veilige sportomgeving bieden om samen te sporten

Om dit te bereiken heeft het bestuur van E.G.V.V. De Meteoor besloten een beleid op het gebied van sociale veiligheid op te zetten en te implementeren binnen de vereniging.

Het beleid is gebaseerd op verschillende pijlers. Dit zijn:

 • Het opstellen van een sociaal veiligheidsbeleid en doelstellingen
 • Het opstellen van omgangsregels voor sporters van E.G.V.V. De Meteoor
 • Het opstellen van gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders van E.G.V.V. De Meteoor
 • Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon
 • Het vaststellen van een aanname- en beoordelingsprocedure (nieuwe) trainers/begeleiders

De Meteoor onderschrijft daarnaast de gedragsregels van de NEVOBO en Centrum Veilige Sport.

Bekijk ook onze pagina Veilig Sporten voor meer informatie over het sociale veiligheidsbeleid, de omgangsregels voor sporters, de gedragsregels voor trainers, coaches & begeleiders, en de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon.

Informatievoorziening vanuit de Meteoor

De Meteoor voorziet haar leden via verschillende kanalen van informatie. Alle belangrijke informatie voor leden zal via de e-mailnieuwsbrief en deze website worden gecommuniceerd.

Aan het begin van iedere seizoenshelft zal tevens op papier het wedstrijdprogramma met bijbehorend takenrooster aan de leden worden uitgereikt. Het wedstrijdschema, evenals eventuele wijzigingen hierop, is tevens beschikbaar via de ‘Mijn Competitie’ app van de Nevobo, welke beschikbaar is in de gangbare App Stores. Via deze app kunnen leden op ieder moment het schema, de stand en de uitslagen van het eigen team raadplegen.

Bovendien communiceert de Meteoor, naast bovengenoemde schriftelijke kanalen, met haar leden via trainers en coaches, welke tevens als aanspreekpunt voor de leden beschikbaar zijn.

Naast bovengenoemde communicatiekanalen is de Meteoor tevens actief op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Op deze media zullen voornamelijk foto’s, video’s en nieuwsitem over de vereniging worden gepubliceerd.
Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om zelf contact op te nemen met de verschillende functionarissen van onze vereniging.

Contact opnemen

Vrijwilligerswerk

De Meteoor is een vereniging met een nog steeds groeiende jeugdafdeling, waardoor de behoefte aan vrijwilligers groot is. Wij zijn daarom ook altijd op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om binnen onze vereniging een handje te helpen, om zo het volleybal voor al onze leden mogelijk te maken.

Dit vrijwilligerswerk bij de Meteoor kan bestaan uit:

 • het trainen van een jeugdteam
 • het coachen/begeleiden van een jeugdteam
 • het leiden van (jeugd)wedstrijden
 • het assisteren bij diverse activiteiten
 • activiteiten voor de sponsorcommissie
 • bestuurlijke activiteiten
 • etc.

Alle hulp die u ons kunt bieden is welkom. Indien u twijfels heeft over wat u voor de vereniging zou kunnen betekenen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zij zullen u graag te woord staan. Tevens is op de achterzijde van het aanmeldingsformulier is een vragenlijst voor vrijwilligerswerk afgedrukt, waarop u bij inschrijving kunt aangeven als u beschikbaar bent om te helpen binnen de vereniging.

Overige Activiteiten

De vereniging Meteoor wil ook actief zijn als het om activiteiten naast het volleyballen gaat. Zo worden er ad-hoc nog diverse activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een wedstrijd in de landelijke klasse, het organiseren van diverse eigen toernooien voor niet-leden en het bezoeken van toernooien van andere verenigingen.

Ook doet de Meteoor ieder jaar mee aan de Grote Club Actie. Ieder senioren lid ontvangt automatisch 5 loten. Wilt u meer loten gaan verkopen, dan kunnen bestellijsten worden gevraagd bij het secretariaat. Bij de jeugdleden verloopt de verkoop van loten actief, zij krijgen op de training een lijst met tekst en uitleg. Met de opbrengst van deze loterij kan de vereniging investering in belangrijke zaken, zoals het tijdig vervangen en aanvullen van ballen en andere essentiële materialen.