Skip to main content

Omgangsregels voor sporters

De sporter:

 • IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur.
 • TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN REGELS VOOR GEBRUIK SOCIALE MEDIA: Tijdens trainingen en wedstrijden worden geen mobiele telefoons gebruikt. In de kleedkamer worden geen foto’s en/of video’s gemaakt. Ga respectvol om met anderen in Whatsapp-groepen.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS EN RESPECTEERT AFSPRAKEN: lees deze gedragsregels en ken alle afspraken en houd je daar ook aan. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK EN SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen alcohol, drugs of doping.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSREGELS: Meld overtredingen van deze regels bij de vertrouwenscontactpersoon en/of het bestuur. Voor vragen kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon, het bestuur en/of Centrum veilige sport.
 • GAAT VERTROUWELIJK OM MET INFORMATIE: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg de vertrouwenscontactpersoon, het bestuur en/of Centrum veilige sport.
 • DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER JE DE AUTO BESTUURT